Usługi

Pharmacis  koncentruje się na rozwoju podstawowej działalności, którą jest rozszerzenie dostępności onkologicznych produktów leczniczych na rynku polskim. Ponadto dążymy do rozwoju biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych. Należą do nich:

• zarządzanie własnymi produktami leczniczymi,
• świadczenie szkoleniowych i eksperckich usług dla lekarzy onkologów z zakresu ochrony zdrowia,
• współpraca w zakresie poprawy jakości leczenia onkologicznego w Polsce,
• organizacji konferencji naukowychy
• publikacje naukowe dla personelu medycznego,
• propagowanie profilaktyki onkologicznej w Polsce,
• współpraca z ośrodkami onkologicznymi oraz organizacjami pacjenckimi w całym kraju,