Marzena Anna Kuna - Kabańska, Prezes Zarządu.

kunaZ wykształcenia jest psychologiem klinicznym. Tytuł magistra psychologii otrzymała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Studiowała podyplomowo na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała absolutorium na kierunku ogólnomenadżerskim. Ma doświadczenie biznesowe z racji pełnienia funkcji w zarządach spółek prawa handlowego w latach 1998-2008 oraz prowadzenia od 2007 roku własnej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

puchalskiŁukasz Puchalski, Prokurent.

Jest ekspertem specjalizującym się w sektorze ochrony zdrowia. Zajmuje się doradztwem dla szpitali oraz firm farmaceutycznych z zakresu ochrony zdrowia w Polsce. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i dyplom MBA w ochronie zdrowia Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z wiodących Kancelarii Doradczych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów doradczych, w ramach których zajmował się między innymi: rejestracją i refundacją produktów leczniczych w Polsce, organizacją szkoleń z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce obejmujących m.in. finansowanie świadczeń zdrowotnych, prawo farmaceutyczne, refundację, opracowaniem analiz danych rynkowych, przygotowywaniem ekspertyz z zakresu zasad finansowania leków. Łukasz Puchalski jest autorem wielu publikacji wydanych w formie książek i artykułów z zakresu ochrony zdrowia w Polsce.

Krzysztof Biniecki, dr n.farm, Wspólnik, Ekspert Produktów Farmaceutycznych.

binieckiKrzysztof Biniecki jest magistrem chemii Politechniki Warszawskiej i Doktorem Nauk Farmaceutycznych Akademii Medycznej w Warszawie. W swojej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji naukowych i zarządczych w takich międzynarodowych koncernach farmaceutycznych jak Aventis, Hoechs-Marion-Russel i Valeo Pharma. Posiada ponad 35 letnie doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym, między innymi w obszarach takich jak Zapewnienie Jakości, Kontrola Jakości i Rejestracja Leków. Jego obowiązki obejmowały pracę na stanowisku chemika analitycznego, pełnienie obowiązków managerskich w ramach laboratorium rozwoju metod analitycznych, departamentu Kontroli Jakości Działu Produkcji, Departamentu Rejestracji Leków jak i nadzór nad całością kwestii naukowych na stanowisku Vice Prezesa Zarządu. W ramach pełnionych funkcji przeprowadził z sukcesem komercjalizację kilku produktów Rx i OTC, a także brał udział w audytowaniu międzynarodowego outsourcingu produkcji i nadzorze rozbudowy zdolności z produkcyjnych. Dzięki tak szerokiemu doświadczeniu praktycznemu w połączeniu z wykształceniem naukowym Krzysztof posiada wyjątkową wiedzę i zrozumienie kierunków prac rozwojowych prowadzonych przez czołowe międzynarodowe firmy sektora farmaceutycznego, przy jednoczesnej doskonałej znajomości procesu komercjalizacji prowadzonych projektów naukowych od ich fazy wstępnej do wprowadzenia ich na rynek. Krzysztof Biniecki jest obecnie Vice Prezesem Zarządu Valeo Pharma Inc.

ponczekDamian Ponczek, Wspólnik.

W swojej karierze zawodowej zajmował się doradztwem w zakresie wizerunku, zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pełnił funkcję Dyrektora Relacji Zewnętrznej w spółce Casino S.A. (właściciela marek Geant i Leader Price). Przewodniczył Radzie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Doradzał i zasiadał w organach wielu spółek, w tym giełdowych.

Witold Kabański, dr n.prawnych, Wspólnik, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

kabanskiTytuł magistra prawa uzyskał w 1985 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbył w latach 1986-1990, zakończoną egzaminem adwokackim. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 1991 roku jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie prowadzi własną kancelarię adwokacką. Publikował m.in. w "Przeglądzie Politologicznym", "Samorządzie Terytorialnym", "Krakowskich Studiach Małopolskich – Uniwersytet Jagielloński", "Cywilizacji i Polityce – Uniwersytet Gdański". Orzekał w Sądzie Arbitrażowym przy K.I.G. w Warszawie. Jest wieloletnim sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz wykładowcą dla aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

phamNgoc Hoan Pham,  Wspólnik, Członek Rady Nadzorczej.

Z wykształcenia jest inżynierem górnikiem. Tytuł magistra inżyniera górnictwa otrzymał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest polskim przedsiębiorcą pochodzenia wietnamskiego. Ma bogate doświadczenie biznesowe z racji pełnienia funkcji w zarządach spółek prawa handlowego w Polsce, począwszy od 1993 roku do chwili obecnej. Jest Wiceprezesem Polsko-Wietnamskiej Izby Handlowej.

Piotr Dubno, Wspólnik, Członek Rady Nadzorczej.

puchalskiW swojej profesjonalnej karierze sprawował funkcje zarządcze i nadzorcze w różnorodnych spółkach prywatnych i publicznych organizacjach. W ostatnich latach pełnił między innymi obowiązki członka Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT i członka zarządu PKO TFI SA, trzeciego największego towarzystwa funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Pracował też dla Ministerstwa Finansów, pełniąc funkcję doradcy Wice Premiera, Ministra Finansów. W swojej karierze był także członkiem wielu rad nadzorczych, w tym między innymi Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i RN Totalizatora Sportowego, a także innych spółek prawa handlowego, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także Piotr Dubno urodził się w 1972 roku w Gdańsku. Posiada dyplom magistra finansów i bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dyplom Master of Business of Administration University of Minnesot. Posiada również tytuł CFA i licencję Maklera Papierów Wartościowych.